TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ

Đội ngũ chuyên viên
_____

Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế (HERAC) là tổ chức khoa học và công nghệ, hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013,
Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
và các văn bản liên quan, chịu sự quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

KINH TẾ Y TẾ
Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kinh tế y tế và quản trị bệnh viện

 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Chuyển giao công nghệ; tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức; tổ chức hội nghị hội thảo khoa học

 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC
Hợp tác và tư vấn, đánh giá trong lĩnh vực kinh tế y tế và quản trị bệnh viện

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
_____

Thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng (bao gồm các nghiên cứu can thiệp, đánh giá…) đặc biệt ưu tiên các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe các nhóm dân cư dễ tổn thương như người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cận nghèo.

FANPAGE
_____

Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế (HERAC) là tổ chức khoa học và công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động và giao dịch.

 Tin mới nhất
_____

 

Tổng quan hệ thống về hiệu quả của dienogest so với GnRH-a trong điều trị lạc nội mạc tử cung

Tổng quan hệ thống về hiệu quả của dienogest so với GnRH-a trong điều trị lạc nội mạc tử cung

Đặt vấn đề Lạc nội mạc tử cung (LNMTC) là bệnh lý liên quan đến sự hiện diện của các
Chi phí trực tiếp cho y tế trong điều trị đái tháo đường týp 2 của người bệnh sử dụng bhyt tại tuyến huyện của việt nam năm 2017

Chi phí trực tiếp cho y tế trong điều trị đái tháo đường týp 2 của người bệnh sử dụng bhyt tại tuyến huyện của việt nam năm 2017

TÓM TẮT Chi phí điều trị bệnh đái tháo đường là gánh nặng kinh tế cho gia đình và xã
Khảo sát kiến thức, thái độ và thực trạng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình của người dân huyện yên khánh, ninh bình

Khảo sát kiến thức, thái độ và thực trạng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình của người dân huyện yên khánh, ninh bình

TÓM TẮT Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là một hình thức quan trọng đảm bảo mọi người