Một phân tích gánh nặng kinh tế các trường hợp người bệnh nhiễm khuẩn huyết liên quan đến đường truyền tĩnh mạch trung tâm

📊Phân tích gánh nặng kinh tế các trường hợp người bệnh nhiễm khuẩn huyết liên quan đến đường truyền tĩnh mạch trung tâm tại khoa hồi sức bệnh viện ĐHYD TPHCM từ năm 2017 – 2022

Tác giả Trần Trí Kiên.

Cố vấn Assoc. Prof. Dr. Võ Tất Thắng, Dr. Huỳnh Minh Tuấn

🪻Tóm tắt

Nhiễm khuẩn huyết liên quan đến catheter trung tâm (CLABSI Central-line associated Bloodstream Infection) là một trong những loại nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế thường gặp nhất, làm gia tăng chi phí điều trị, kéo dài thời gian nằm viện, tăng gánh nặng bệnh tật và tăng tỷ lệ tử vong (CDC, 2011).

Vì vậy, việc phân tích gánh nặng kinh tế của những trường hợp người bệnh có nhiễm khuẩn huyết liên quan đến đường truyền tĩnh mạch trung tâm là hết sức cần thiết nhằm cung cấp bằng chứng giúp nhân viên y tế thay đổi nhận thức, tuân thủ thực hành phòng ngừa CLABSI.

Chính những lý do trên, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu này.

🌼Phương pháp

Nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu trên 2.488 người bệnh có đặt CVC ở các khoa Hồi sức tại Bệnh viện ĐHYD TPHCM từ năm 2017 đến năm 2022.

Các thông tin được thu thập bao gồm bệnh lý nền, thủ thuật/phẫu thuật, ca bệnh CLABSI, chi phí điều trị.

Sử dụng phần mềm Stata 14.2 để phân tích số liệu với kiểm định Mann-Whitney vàKruskal-Wallis để so sánh chi phí trung bình và kiểm định Chi-square để so sánh tỷ lệ

📝Kết quả nghiên cứu cho thấy:

📌Chi phí y tế trực tiếp trung bình trên đợt điều trị của nhóm người bệnh có CLABSI là 476,1 triệu đồng, cao hơn 293 triệu đồng (gấp 2 lần) so với người bệnh Non-CLABSI.

📌Có sự khác biệt giữa chi phí trực tiếp cho y tế với các nhóm người bệnh CLABSI và Non-CLABSI và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,0001.

📌Cụ thể từng loại chi phí như sau:

(1) chi phí thuốc cao hơn 84,9 triệu đồng;

(2) chi phí dịch vụ y tế cao hơn 55,7 triệu đồng;

(3) chi phí vật tư y tế cao hơn 36,8 triệu đồng;

(4) chi phí cận lâm sàng cao hơn 43,2 triệu đồng;

(5) chi phí phẫu thuật – thủ thuật cao hơn 12,1 triệu đồng;

(6) chi phí giường bệnh cao hơn 66,4 triệu đồng

và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,001.

📌Thời gian nằm viện trung bình trên đợt điều trị của người bệnh CLABSI là 28 ngày, cao hơn 21 ngày so với nhóm người bệnh Non-CLABSI.

Như vậy, có sự khác biệt về thời gian nằm viện giữa các nhóm người bệnh CLABSI và Non-CLABSI và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,001.

Tham khảo

https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69104

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline

Hotline

(+84)365 999 115

Email

Email

info@herac.org

Liên hệ

Liên hệ

với HERAC